Kalibratie

Je weegschaal kalibreren, ijken of justeren. 

IJken van een weegschaal

Het ijken van een weegschaal is de controle en indien noodzakelijk het juist afstellen van de weegschaal. De nauwkeurigheid van de weegschaal wordt bepaald met ijkgewichten. Na het ijken van een weegschaal weet u dat deze weer precies aan de specificaties voldoet. Het ijken van een weegschaal geschiedt op basis van de Metrologiewet (voorheen was dit de IJkwet). Voor het wettelijk ijken van een weegschaal kan een externe partij worden gebruikt om zodoende gegarandeerd te zijn van een eerlijke ijking maar tegenwoordig mag een weegschaalleverancier zelf ook de ijking uitvoeren zonder tussenkomst van een andere partij. De weegschaalleverancier wordt dan periodiek gecontroleerd door de instantie Verispect. Na de ijking wordt de weegschaal voorzien van een sticker, waarmee aangegeven wordt dat de weegschaal voldoet aan de wettelijke normen.

Kalibreren van een weegschaal

Het kalibreren van een weegschaal is vrijwel gelijk aan de definitie van het ijken. Echter, wanneer men spreekt van het kalibreren van een weegschaal, wil het nog niet zeggen dat de weegschaal ook voorzien wordt van de benodigde sticker om aan te geven dat hij volgens de wettelijke normen weegt. Het kalibreren van een weegschaal is het controleren van een weegschaal met behulp van ijkgewichten. Op deze manier worden eventuele afwijkingen bepaald. 

Justeren van een weegschaal

Indien men spreekt over het justeren van een weegschaal, heeft men het over het bijstellen van de weegschaal naar aanleiding van een ijking of kalibratie.

Het justeren van een weegschaal wordt daarom ook vaak omschreven als:
“Het binnen gedefinieerde toleranties afregelen van een weegschaal.”

Wanneer moet uw weegschaal geijkt worden?

Het ijken van weegschalen is wettelijk verplicht wanneer deze gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • Verkoopdoeleinden
  • Bepalen van tarieven, lonen en heffingen
  • Maken van geneesmiddelen
  • Bij het gebruik als medisch hulpmiddel

Welke kalibratiegewichten zijn er?

Gewichten voor het kalibreren en justeren van weegschalen worden geleverd in de nauwkeurigheids klassen M1 t/m E1. M1 gewichten hebben voldoende nauwkeurigheid om normale industriële weegschalen van IJkklasse III te kunnen kalibreren en justeren.
De door ons verkochte kalibratiegewichten zijn geschikt voor hobbymatig gebruik en niet gecertificeerd.

 

 

Verzendpartner:

Betaalopties: